Mukri, Estonia

Październikowa poranna mgła nad torfowiskiem. Wioska na jego brzegu nazywa się Mukri; według spisu z 2010 roku mieszkają w niej dokładnie trzy osoby.
Photo credit: Janno Loide (wikipedia user Amadvr)

Pisze: Ewa

Zbiera i ilustruje mądrości swojego ojca.

Author: Ewa

Zbiera i ilustruje mądrości swojego ojca.