Sails

“Provide ship or sails adapted to the heavenly breezes, and there will be some who will not fear even that void.”

— Johannes Kepler

Sojuz TMA-7, październik 2005 roku (zdjęcie: NASA)

Pisze: Witek

Pisze opowiadania SF: wrzutnia nocna. Notuje kwiatki z sesji erpegowych: co lepsze kawałki. Autor systemu RPG idee fixe.

Author: Witek

Pisze opowiadania SF: wrzutnia nocna. Notuje kwiatki z sesji erpegowych: co lepsze kawałki. Autor systemu RPG idee fixe.