Włochate ćmy

Wszyscy wiedzą, że nietoperze polują, używając ultradźwiękowej echolokacji, oraz że ich głównym pożywieniem są ćmy. Nikt nie lubi być zjadany, ćmy też nie, więc jak one sobie z tym radzą?

Niektóre, jak na przykład barciak większy, poszły we wczesne wykrywanie nietoperzowej echolokacji (oraz, prawdopodobnie bez związku, w żarcie polietylenu). Jednak duża część ciem jest głucha jak pniaki, a też musi sobie radzić.

Okazuje się, że te głuche broni przed nietoperzami odpowiednik technologii stealth. Te drobne włoski, którymi ćmy są pokryte, pochłaniają i rozpraszają fale dźwiękowe, emitowane przez nietoperze – i to mocno. Współczynnik wykrywalności ciem ogolonych w trakcie badań wzrastał aż o trzydzieści osiem procent; włoski okazały się pochłaniać osiemdziesiąt pięć procent energii dźwiękowej, która do nich docierała.

Badania prowadzono na ćmach gatunku Antherina suraka pochodzącego z Madagaskaru.

Antherina suraka ((cc) Frank Vassen, via Wikipedia)

Witek

Pisze opowiadania SF: wrzutnia nocna. Notuje kwiatki z sesji erpegowych: co lepsze kawałki. Autor systemu RPG idee fixe. → twitter